Entrades

Visita pels Països Catalans: el País Valencià i Menorca (del 28 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017): descobrint Menorca (2 de gener de 2017; dia 6) (VII)

Imatge
Habitatges i muradesA partir de l'arribada de la influència púnica, sembla generalitzar-se un tipus de casa molt característica: de planta oval o arrodonida, amb un pati central que dóna accés al diferents àmbits, disposats de forma radial. Aquests habitatges reben normalment el nom decercles.S'han excavat exemples d'aquestes cases a poblats comTorre d'en Galmés.Aquests habitatges s'agrupen gairebé sempre en poblats més o menys extensos, alguns dels quals es troben protegits per murades. El millor exemple d'aquest tipus de defenses el tenim alpoblat de Son Catlar. Navetes d'enterramentUn construcció característica i exclusiva del talaiòtic a Menorca són les anomenadesnavetes d'enterrament. Es tracta d'edificis en forma de nau invertida, característica que els dóna el seu nom. L'obertura d'accés és de petites dimensions, i estaven destinades exclusivament a l'enterrament col·lectiu. Es van construir en els primers moments del període talai…

Visita pels Països Catalans: el País Valencià i Menorca (del 28 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017): descobrint Menorca (2 de gener de 2017; dia 6) (VI)

Imatge
El període posttalaiòtic o talaiòtic final a MenorcaA part dels trets ja esmentats, aquesta fase es caracteritza a Menorca pel creixement dels nuclis de població i l’aparició de nous models arquitectònics. La tècnica constructivaciclòpia, elsrituals funerarisde caràcter col·lectiu, i la tecnologia de producció ceràmica d’aquest període són de tradició indígena, entroncant amb la fase anterior. A Menorca, aquesta fase correspondria al Talaiòtic IV de la periodització deLluís Plantalamor Massanet. · Espais d'hàbitat:Destaquen elsrecintes de taula, edificis religiosos exclusius de Menorca, on se n'han documentat vint-i-cinc. Els habitatges típics són elscercles d'habitació posttalaiòtics, com els que es troben aTorre d'en Galmés. Als habitatges d'aquesta cronologia solen aparèixer grans quantitats defusaioles, així compesos de telerfabricats amb anses d'àmfores púniques reaprofitades, fet que evidencia la importància de la producciótèxtil.Alguns poblats presenten …

Visita pels Països Catalans: el País Valencià i Menorca (del 28 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017): descobrint Menorca (2 de gener de 2017; dia 6) (V)

Imatge
L'última d'aquestes propostes explicatives és fruit de les investigacions de Víctor M. Guerrero, Manuel Calvo i Bartomeu Salvà, de laUniversitat de les Illes Balears. Per a aquests autors, la cultura talaiòtica és, bàsicament, una societat de l'edat del ferro, de manera que el moment de la seva gènesi no es pot situar més enllà dels segles VIII o IX aC, tot i que plantejen també una fase prototalaiòtica precedent, a partir del 1100 aC. Així, la cultura talaiòtica seria el resultat de l'evolució interna de les societats pretalaiòtiques del bronze final, potenciada per la influència del comerç púnic al Mediterrani occidental. Període talaiòtic inicial i pleAlguns investigadors coincideixen que la societat talaiòtica presentaria una certa estratificació social i un accés diferenciat als recursos, tot i que hi ha altres arqueòlegs que consideren que s'hauria tractat d'una societat igualitària, i que la jerarquització no hauria aparegut fins alperíode posttalaiòtic.…