Visita pels Països Catalans: el País Valencià i Menorca (del 28 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017): descobrint Menorca (2 de gener de 2017; dia 6) (X)

Igual que al període anterior, s'observen diferències entre el període posttalaiòtic a Menorca i a Mallorca.
A part dels trets ja esmentats, aquesta fase es caracteritza a Menorca pel creixement dels nuclis de població i l’aparició de nous models arquitectònics. En aquest sentit s'han de destacar els recintes de taula i els cercles d'habitació posttalaiòtics, com els que es troben a Torre d'en Galmés. Als habitatges d'aquesta cronologia solen aparèixer grans quantitats de fusaioles, així com pesos de teler fabricats amb anses d'àmfores púniques reaprofitades, fet que evidencia la importància de la producció tèxtil. La tècnica constructiva ciclòpia, els rituals funeraris de caràcter col·lectiu, i la tecnologia de producció ceràmica d’aquest període són de tradició indígena, entroncant amb la fase anterior. Els espais funeraris més característics son les grans coves artificials de planta complexa, excavades a penyasegats rocosos formant necròpolis, com la de Calescoves o Cala Morell. A Menorca, aquesta fase correspondria al Talaiòtic IV de la periodització de Lluís Plantalamor Massanet. A Mallorca també s'observa un creixement dels nuclis de població. En aquesta illa no s'hi troben recintes de taula, i els habitatges no presenten l'estandardització que es troba a Menorca. Per altra banda, a aquesta illa és més evident el pas dels rituals funeràris col·lectius a les inhumacions individuals, com s'observa per exemple a la necròpoli de Son Real. Per altra banda, a Mallorca es detecta un canvi en la tecnologia de producció ceràmica, que substitueix els desgreixants minerals pels degreixants vegetals, fet que no s'observa a Menorca
Hi estem gairebé sols i és impressionant veure com era la vida fa milers d’anys per aquests verals. Les cases arrodonides, els patis, etc, rememoren una època que devia ser molt interessant. Si les pedres parlessin, quants secrets ens explicarien!
També podem veure algunes taules. Les taules, tal i com s’explica a viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Taula_(construcci%C3%B3_talai%C3%B2tica) ) són: “Una taula, en arqueologia, és un tipus de construcció de la cultura talaiòtica típica i exclusiva de l'illa de Menorca. El terme taula fa referència, en sentit estricte, a l'element central en forma de T d'un tipus d'edifici conegut com a recinte de taula. Aquest element central està construït amb dues lloses rectangulars de grans dimensions, que poden passar els quatre metres d'alçada. La llosa vertical rep el nom de pedra suport mentre que la superior, horitzontal, és la pedra capitell.
Els recintes de taula estan presents en la majoria dels poblats talaiòtics menorquins, però, al contrari del que passa amb els talaiots, sempre apareix un únic recinte en cada assentament.
El recinte de taula està format per la taula pròpiament dita, que al seu torn està formada per dues lloses, més un mur de pedra, amb una porta, que envolta aquesta taula. Alguns investigadors consideren que la taula podria tractar-se d'una columna central que suportaria el sostre de l'edifici definit pels murs. En qualsevol cas, el caràcter de la construcció seria segurament de culte.

Taula pròpiament dita

La pedra suport de la taula acostuma a presentar la cara frontal i les laterals molt treballades, mentre que la posterior té a vegades un sortint a manera de nervi central (una franja vertical al centre, més gruixuda, com a Sa torreta de Tramuntana, les taules de Torralba o Son Catlar), que devia servir per a ajudar a aguantar la llosa superior. Les taules sense aquest nervi tenen sovint la pedra suport trencada o esquerdada.
La pedra capitell de la taula acostuma a tenir les seves arestes inferiors de dimensions més reduïdes que les superiors, donant forma a una mena de tronc de piràmide invertit, i freqüentment presenta un "rebaix" de forma rectangular a la cara de sota, que devia servir per assegurar-la damunt la pedra suport. Les taules es diferencien dels anomenats pilastres justament en la pedra capitell, que és ampla, de mida semblant a la pedra suport, a les taules, mentre que en el cas de les pilastres, que a més solen ser de pedra suport més estret, la pedra capitell és diverses vegades més petita que l'alçada de la pedra suport.

Trio majestuós

Del recinte de taula, el que més destaca és la taula central, però en general aquesta no és sinó l'element major d'un conjunt central, de vegades anomenat trio majestuós, format per tres taules alineades en una recta paral·lela a l'única paret recta del recinte.
Al mig, just davant de la porta, hi ha la gran taula, a la seva dreta (mirant des de la porta), i unida a la taula per una llosa horitzontal a terra, s'hi troba en alguns casos l'única pilastra que no està tocant el mur que envolta la taula, anomenada pilastra exempta. De vegades, com per exemple a Talatí de Dalt, trobem que la base de la pilastra exempta s'ha trencat i aquesta ha caigut, quedant recolzada, en diagonal, a la taula central.
A l'esquerra de la taula central, en canvi, es troba, una mica més enrere, una altra taula menor (i no pilastra), l'única a més de la taula central del recinte, anomenada pilastra tipus taula.

En alguns casos, el costat esquerre de la taula central està unit a una altra llosa rectangular a terra, com una continuació de la de la dreta, que uneix la taula amb la pilastra exempta. (continuarà)
(La imatge és d'un dels panells informatius de la Torre d'en Galmés)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

"Hivern", un poema de Miquel Martí i Pol

Una rondalla popular valenciana: el jove que volia córrer món i fer fortuna

"Un sonet per a tu" de Miquel Martí i Pol