Bretanya i Normandia, del 7 a l’11 de desembre de 2016 (dia 4; 10 de desembre de 2016): visitant els indrets del desembarcament de Normandia (XVII)

Les posicions defensives
Es van instal·lar quinze posicions defensives, de les quals dotze dominaven la platja. Els alemanys les anomenaven Widerstandnester (WN) i tenien els números de 60 a 74. Aquestes posicions no estaven totes acabades. A cada una s'hi podia trobar un o dos canons de 50 a 88 mm; en sis casos, una torreta anticarro, quatre metralladores i dos o tres morters. Es tracta d'armament recuperat dels exèrcits de països vençuts. No hi havia cap peça d'artilleria pesant, tot i que a Longues-sur-Mer (6 km a l'est), hi havia una bateria de 4 canons 152 mm capaç d'intervenir a Omaha. El dispositiu era molt bo, ja que tenia tota la platja sota el tir directe des de diferents llocs i l'accés vers l'interior es feia molt complicat.
Les tropes
Les unitats alemanyes que defensaven el sector Omaha eren les divisions d'infanteria de la 352 i la 716 divisions, la primera a l'est i la segona a l'oest.
La 352 Divisió d'infanteria, comandada pel general Kraiss amb seu a Saint-Lô, va començar a prendre posicions el març. Aquesta divisió estava organitzada al voltant de veterans del front de l'est. Comprenia tres regiments de granaders (914, 915, i 916) amb deu batallons de quatre companyies cada un, un regiment d'artilleria i unitats de suport. Estaven desplegats de la manera següent:
·         El 914 d'est a oest a Omaha beach.
·         El 915, comandat pel coronel Meyer, estava de reserva al sud de Bayeux.
·         El 916 comandat pel coronel Goth, amb seu a Trévières, es va desplagar així:
·         I batalló: a l'est, cap a Arromanches.
·         II batalló: entre Saint-Laurent i Colleville.
·         El regiment d'artilleria, perfectament camuflat, es va desplegar per poder cobrir la platja.
La 716 Divisió d'infanteria era de menys qualitat. Estava comandada pel general Richter amb quarter a Caen. Es trobava a Normandia des del març de 1942 i comprenia dos regiments d'infanteria (726 i 736) amb tres batallons cada un, un regiment d'artilleria i un batalló de caçadors de carros.
·         El 726 es va desplegar de la manera següent:
·         I batalló: dues companyies a Colleville i altres dues a 3 km a l'est.
·         II batalló: a Arromanches (Gold Beach)
·         III batalló: a Vierville.
·         El 736 estava a Arromanches.
·         El regiment d'artilleria comprenia 24 peces i podia fer foc sobre els 8 km de la platja.

Les forces de desembarcament

Generalitats
La platja Omaha es va assignar al V cos, amb el tinent general Gerow, que comprenia tres divisions d'infanteria (el 1r, el 2n i el 29), una divisió blindada (la 2a Tk Div), dos batallons de Rangers, i unitats de suport. La 2a divisió d'infanteria i la 2a divisió blindada van desembarcar en els dies que van seguir al 6 de juny.
Les divisions designades per desembarcar en un principi eren:
·         a l'oest la 29 Divisió d'infanteria, amb el major general Gehrardt, que fou el primer atac.
·         a l'est: la 1a Divisió d'infanteria, amb el major general Huebner, composta de veterans d'Àfrica i Sicília.
Cada una va ser reforçada per dos batallons de tancs, unitats antiaèries i altres mitjans de suport.
Les divisions d'infanteria
Cada divisió d'infanteria comptava amb 14000 homes i tenia:
·         un QG
·         una companyia de reconeixement
·         tres regiments d'infanteria que comprenien cada un:
·         tres companyies d'infanteria (les nou companyies del regiment tenien el nom de la A a la I, cadascuna comptava amb 190 homes.
·         quatre companyies de suport (QG, obusos de 105 mm, canons anticarro de 57 mm i serveis).
·         quatre batallons d'artilleria
·         transmissions i serveix

La 29 Divisió comprenia els 115, 116 i 175 regiments d'infanteria. La 1a divisió comprenia els 16, 18 i 26 regiments d'infanteria. (continuarà)
(La fotografia és de la platja d'Omaha, que tanta tristesa amaga)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

"Hivern", un poema de Miquel Martí i Pol

Un poema de Joan Margall, "L'aufàbrega"

Llegendes de Girona (VIII): la Cocollona