AQU Catalunya: vergonya (I)


L’Agència de Qualitat Universitària  (AQU) de Catalunya és un ens que té com a funció vetllar per la qualitat universitària a Catalunya (www.aqu.cat). S’encarrega, entre d’altres, d’avaluar el professorat, vetllar per la qualitat de les titulacions que s’imparteixen a les universitats catalanes, etc. Tot i la bona feina que hauria de fer, a parer meu, l’AQU va a la deriva. Fa ja alguns anys que sóc avaluada per aquesta agència i la qualitat  per la qual tant vetllen, no s’aprecia per enlloc. En temps del tripartit, sincerament, les coses anaven molt millor. Actualment, AQU Catalunya fa vergonya. Ja fa més d’un any vaig haver de demanar l’acreditació d’agregada per tal de poder continuar optant a ser part del cos docent de la Universitat de Girona, ja que sense l’acreditació d’agregada, ja sigui via AQU o via ANECA (l’equivalent a AQU a l’Estat Espanyol) no puc continuar ni que sigui amb un interinatge. I si mai hi ha alguna convocatòria pública, sense l’esmentada acreditació ja no m’hi podria ni presentar.  Quan em vaig decidir a presentar-m’hi, vaig fer pensant que me la donarien, ja que complia (i compleixo) tots els requisits que es demanaven a la convocatòria. Nombre d’articles, docència, etc. Després de pagar els gairebé 100 euros que es demanen per tal de poder ser avaluada, vaig esperar els sis mesos preceptius per tal que es resolgués. Aquí ja va arribar el primer retard, ja no es van complir els terminis de resolució. En el meu cas, la resolució va ser negativa, és a dir, no se’m donava l’acreditació.  Atenent al meu dret a presentar recurs, ho vaig fer. Primer de tot vaig haver d’anar expressament a Barcelona per tal de poder veure el meu expedient: primera pèrdua de temps i diners. Vaig fer el recurs, al·legant amb dades als llocs a on la meva puntuació era baixa. En primer lloc se’m deia que no tenia docència (en el cas de l’AQU només compta la docència a tercer cicle, és a dir, en màsters i en cursos de doctorat; no així en el cas de l’ANECA). Com no puc tenir docència si fa més de 6 anys que sóc docent universitària? Només puc impartir classes en màsters i doctorats des del moment en què vaig obtenir el títol de doctora; un cop el vaig tenir, vaig començar a fer-ne algunes, però a la Universitat de Girona, en aquell moment, només hi havia un màster a on pogués fer. A partir del moment en el qual vaig poder fer-ne en un altre màster que es va implantar, ho vaig fer. En segon lloc se’ m deia que no tenia articles científics; com a mínim, en publico un anualment de primera autora. En tercer lloc, tenia baixa puntuació en l’apartat de direcció de projectes. Com puc dirigir un projecte si no me’l donaran perquè el meu contracte de lectora finalitza abans que s’acabi d’executar el projecte? A més, desenganyem-nos, si no tens una posició estable, no el acostumen a donar.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

"Hivern", un poema de Miquel Martí i Pol

Una rondalla popular valenciana: el jove que volia córrer món i fer fortuna

“Jo soc aquell que va matar Franco”, de Joan-Lluís Lluís